PIEZOCHIRURGIA

Ultradźwięki dla zdrowych zębów

Owocem rozwoju chirurgii ultradźwiękowej w stomatologii jest innowacyjna i mało inwazyjna technika zwana piezochirurgią. Ta stosunkowo nowa technika w stomatologii posiada kilka istotnych zalet, którymi przewyższa tradycyjne techniki chirurgiczne.

Przede wszystkim zapewnia  wyjątkowo precyzyjne i praktycznie bezstratne cięcie tkanki kostnej. Bardzo istotną jej cechą jest bezpieczeństwo, gdyż cięcie kości przebiega tu bez urazu tkanek miękkich, a lekarz ma absolutną kontrolę nad pracą urządzenia. Możliwe jest selektywne cięcie - istotne m.in. w przypadku modyfikacji tkanek twardych bez ingerencji w delikatne struktury anatomiczne. Wyprofilowane końcówki tnące robota Piezosurgery, ułatwiają chirurgowi precyzyjny dostęp do pola operacyjnego i redukują ilość krwi do minimum. Techniki chirurgiczne oparte na piezochirurgii spełniają kryteria związane z protetycznym zaopatrywaniem implantów stomatologicznych. Niezwykła precyzja tej techniki daje świetne rezultaty, a oszczędność tkanek przekłada się na szybciej postępujący proces gojenia. Technika ta może być stosowana jako dopełnienie terapii lub czasem zastępować tradycyjne rozwiązania chirurgiczne. Największe zastosowanie piezochirurgia znajduje w dziedzinie periodontologii i implantologii, która bazuje na dokładności wykonywanych zabiegów.