Diagnostyka podstawą skutecznego leczenia

Diagnostyka jest niezwykle istotnym etapem w leczeniu Pacjenta, od którego często zależy przewidywalny przebieg leczenia i jego końcowe efekty.

Dobrze postawiona diagnoza pozwala na wczesne identyfikację schorzeń tkanek miękkich, twardych i kości w obrębie całego układu stomatognatycznego (diagnostyka nowotworowa, próchnicy, zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych) – a co za tym idzie, pozwala w lepszy sposób zadbać o stan uzębienia Pacjenta. Pomaga również dostrzec inne niepokojące objawy, niekoniecznie związane ze stomatologią  - wówczas lekarz stomatolog skieruje Pacjenta do odpowiedniego specjalisty.

Nasza Centrum Stomatologiczne jest wielospecjalistyczną placówką, dlatego też nasi lekarze prowadzą pełną diagnostykę stomatologiczną na miejscu.

Użycie zaawansowanej technologii pozwala na podgląd zdjęcia na ekranie komputera natychmiast po jego wykonaniu i omówienie go bezpośrednio z Pacjentem.

 Do zestawu podstawowych badań zaliczyć możemy:

 • badanie radiologiczne (zdjęcia zębów, cyfrowe zdjęcia panoramiczne, tomografia stożkowa 3D)
 • badanie przyzębia i tkanek twardych zęba
 • badanie stanu dziąseł oraz błony śluzowej w jamie ustnej
 • badanie węzłów chłonnych
 • badania stawów skroniowo-żuchwowych
 • wywiad z Pacjentem

Aby w pełni zrealizować ogólnie pojętą diagnostykę do Państwa dyspozycji jest sprzęt diagnostyczny najwyższej jakości, umożliwiający bezinwazyjne, a zatem całkowicie bezbolesne wykonanie serii badań.

Do dyspozycji naszych lekarzy w Klinice znajduje się między innymi tomograf stomatologiczny.

Tomograf stomatologiczny

Tomografia znajduje zastosowanie w:

 • chirurgii szczękowo-twarzowej (chirurgia ortognatyczna, wady rozwojowe, choroby zatok obocznych nosa, traumatologia, onkologia)
 • chirurgii stomatologicznej (chirurgiczne ekstrakcje zębów)
 • implantologii (trójwymiarowa ocena tkanki kostnej, przebieg nerwów i naczyń)
 • ortodoncji
 • periodontologii
 • endodoncji
 • chorobach stawów skroniowo-żuchwowych
 • laryngologii

Nie zawsze jesteśmy  w stanie samodzielnie zauważyć pierwsze symptomy chorób jamy ustnej, szczególnie, że niektóre z nich są praktycznie niedostrzegalne dla Pacjenta. Z tego względu warto przynajmniej raz, dwa razy do roku poddać się fachowej diagnostyce stomatologicznej - skorzystać z przeglądu w gabinecie stomatologicznym, a w razie wątpliwości wykonać badanie RTG.

Tomograf umożliwia wykonanie badań takich jak:

Pantomogram – tzw. zdjęcie pantomograficzne  przedstawiające ogólny stan wszystkich zębów  oraz struktur je otaczających: kości szczęki i żuchwy, stawy skroniowo-żuchwowe i częściowo zatoki szczękowe. Wraz z rozwojem technologii klisza fotograficzna została zastąpiona pantomogramem cyfrowym - obraz jest wyświetlany na bieżąco na ekranie monitora i może być zapisany w postaci cyfrowej. Technologia ta umożliwia cyfrową obróbkę zdjęć RTG jak np.  wyostrzanie obrazu,  badanie gęstości, barwienie kolorem, kalibracja (umożliwiająca dokładne pomiary) i histogram.

Za pomocą pantomogramu można wykryć wiele nieprawidłowości, np. próchnicę, zmiany okołowierzchołkowe, zęby zatrzymane, dodatkowe i nadliczbowe, zęby nieprawidłowo przeleczone kanałowo. Ze względu jednak na ogólny obraz pantomogramu, czasami wymagane jest wykonanie dodatkowo wyraźniejszego zdjęcia zębowego podejrzanej okolicy. Pantomogram obrazuje również stan kośćca w przypadku planowania zabiegu wszczepiania implantów zębowych – jednak w tym wypadku najczęściej korzysta się z tomografii komputerowej (patrz poniżej).

Pantomografy cyfrowe emitują bardzo niską dawkę promieniowania – ok. 5–20 µSv, o wiele bezpieczniejszą w porównaniu z analogowymi (mniejszą nawet o 70%).

Cefalometria -  jest to rentgenowskie zdjęcie boczne czaszki, które umożliwia bardzo dokładną diagnostykę wad ortodontycznych oraz precyzyjne planowanie leczenia ortodontycznego.

Zdjęcie cefalometryczne to metoda obrazowania części twarzowej czaszki, która uwidacznia zarówno struktury kostne, jak i skórę badanego.

RTG wewnątrzustne – zdjęcie rentgenowskie pojedynczych zębów - są najczęściej wykonywanymi zdjęciami rentgenowskimi u człowieka. Pozwalają one na jednoczesne ukazanie zębów i tkanek okołowierzchołkowych. Wykonywane głównie do kontroli leczenia kanałowego, oceny zmian próchnicowych, oceny wypełnień lub np. ustalenia przyczyny bólu.

Tomografia komputerowa 3D  - rodzaj tomografii rentgenowskiej, metoda diagnostyczna pozwalająca na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D).

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest bezbolesne i nieinwazyjne. Dostarcza bardzo szczegółowych informacji, które można przetworzyć cyfrowo na obrazy trójwymiarowe. Samo badanie ma szybki i prosty przebieg.