ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH / RODO

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest

Periodent-AM Group sp .z.o.o sp.k  ul J.Kasprowicza 119e lok 3u Warszawa 01-949 nip 118-205-45-15 email  zapisy@periodent.com.pl Tel 506077047,509876875

2. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zarządzania  procesem udzielania świadczeń na podstawie:

* Art.6 ust. 1 lit .c oraz art.9 ust 2 lit .h RODO* w zw. z art.25 pkt .1 ustawy o Prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta z dn.6 listopada 2008r oraz art.10 ust. 1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015r w sprawie rodzajów ,zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania wizyty.

*art.3ust.1 ustawy o działalności leczniczej z dn .15 kwietnia 2011r w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych.

* Art.9 ust.2 lit .h RODO*w  zw. zart. 24 ust.1ustawy o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dn. 6 listopada 2008r oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn 9 listopada 2015r w sprawie rodzajów ,zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

*Art. 6 ust.1 lit . c RODO* w zw. z art. 9 ust.3 oraz art.26 ust.1 ustawy o Prawach Pacjenta I Rzeczniku Praw Pacjenta  z dni. 6 listaopada 2008r oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dn. 9 listopada 2015r w sprawie rodzajów ,zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu  jej przetwarzania w celu odbierania i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz  udzielania informacji o stanie zdrowia.

*Art. 6 ust 1 lit. F RODO* w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora W szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty lekarskiej.