BLOG

21.10.2020Bezpieczne leczenie - nowości w gabinecie

Bezpieczeństwo Pacjentów jest dla nas najważniejsze

Zawsze dbaliśmy o najwyższe standardy higieny w gabinecie. Od początku stosowany był sprzęt jednorazowego użytku, a ten, którego nie da się zastąpić tzw. jednorazówkami, poddawaliśmy specjalnej sterylizacji i dezynfekcji. Gabinety były dezynfekowane i zawsze w pełni przygotowane na przyjmowanie kolejnych Pacjentów. Pandemia spowodowała, że standardy higieny podnosimy  na jeszcze wyższy poziom.

Poznajcie kilka z wprowadzonych ostatnio w Centrum Periodent rozwiązań, które aktualnie pozwalają zapewnić pełne bezpieczeństwo lekarzom, personelowi i Pacjentom kliniki.

  • Personel medyczny jest wyposażony w dodatkowe środki ochrony osobistej: podwójne maseczki ochronne, w tym takie o wysokim współczynniku filtracji, do tego rękawiczki jednorazowe, czepki, przyłbice i fartuch ochronny
  • W pomieszczeniach stosujemy duże ilości profesjonalnych środków odkażających, które w kilka sekund inaktywują ewentualne zarazki np. z powierzchni foteli dentystycznych czy blatów
  • Dostosowujemy się do  szczegółowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Inspektoratu Sanitarnego i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz na bieżąco wdrażamy wszelkie zmiany
  • Doposażyliśmy klinikę w dodatkowe, profesjonalne lampy dezynfekujące światłem UV w dwóch wariantach: przepływowe, które w czasie rzeczywistym odkażają powietrze w gabinetach oraz poczekalni bez narażania osób na ekspozycję oraz otwarte, służące do dezynfekcji powierzchni w gabinetach po wyjściu Pacjenta
  • Podzieliliśmy poczekalnię na kilka sektorów, dzięki czemu zapewniamy komfort i bezpieczeństwo Pacjentom oczekującym na wizytę
  • Nadal przeprowadzamy ankietę epidemiologiczną, sprawdzamy temperaturę przed wizytą oraz umawiamy Pacjentów w większych odstępach czasu

Życzymy zdrowia!