Niskodawkowa diagnostyka RTG (pantomogram, tomografia, cefalometria)

Najlepszy wynik badania przy najmniejszej skutecznej dawce promieniowania.

W naszej klinice na warszawskich Bielanach oferujemy szeroką diagnostykę RTG. Zdjęcia punktowe, pantomogram, tomografię komputerową, cefalometrię. Wszystko na miejscu i w komfortowych warunkach. Dlaczego to takie ważne?

Dokładna diagnostyka, bezpieczeństwo i wygoda naszych Pacjentów to podstawa skutecznej terapii. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, jednak regułą jest, że rozpoczynamy leczenie od analizy zdjęć radiologicznych. Pantomogram i cefalogram to podstawowe zdjęcia diagnostyki stomatologicznej, które Pacjent może wykonać na miejscu, w przeciągu nawet kilku minut. Przeglądowe zdjęcie wszystkich zębów (pantomogram), a w przypadku ortodoncji także zdjęcie boczne czaszki (cefalogram), pozwalają lekarzowi zdiagnozować problem i ustalić plan leczenia. W bardziej skomplikowanych przypadkach wykonujemy tomografię komputerową. 

Do czego służy radiologia w stomatologii?

Badanie radiologiczne w stomatologii polega na skierowaniu promieni rentgenowskich na badane miejsce i zarejestrowaniu powstałego obrazu na błonie fotograficznej. Wykonywane jest w celu dokładnego zobrazowania poszczególnych zębów, kości twarzoczaszki, szczęki, żuchwy oraz stawu skroniowo-żuchwowego.

Wskazaniem do wykonania RTG zębów i kości są m.in.

  • urazy mechaniczne twarzoczaszki (w wyniku np. pobicia, upadku, wypadku)
  • choroby przyzębia
  • choroby tkanek kostnych
  • choroby stawu skroniowo-żuchwowego
  • zmiany patologiczne w postaci nowotworów i torbieli 
  • próchnica głęboka 
  • kamica ślinianek

Zdjęcia RTG zębów i elementów kostnych pomagają także ustalić rodzaj i intensywność złamań, a także to jak długo potrwa proces ich regeneracji.

Pantomogram

Jednym ze specjalistycznych rodzajów zdjęć rentgenowskich jest pantomogram. Działa w ten sposób, że w tym samym czasie następuje ruch głowicy generującej promieniowanie i rejestratora. Wtedy aparat rentgenowski - pantomograf wykonuje zdjęcie konkretnej struktury twarzoczaszki wraz z jej elementami anatomicznymi.

Cefalometria

Inną techniką wykonywania zdjęć RTG jest cefalometria – istotne narzędzie diagnostyki każdego ortodonty. Zdjęcie cefalometryczne obejmuje część boczną czaszki. Szczegółowo uwidacznia więc tkanki miękkie twarzy, zatoki przynosowe i podniebienie twarde. Największe zastosowanie cefalogramu notuje się w ortodoncji i protetyce stomatologicznej. Jego dokładna diagnostyka wad zgryzu znacznie upraszcza etap leczenia Pacjenta.

Nie powinniśmy się obawiać diagnostyki wykorzystującej promienie rentgena. Pojedyncze badanie w większości przypadków nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jest ono stosowanym na szeroką skalę narzędziem wspomagającym leczenie stomatologiczne i chirurgiczne. Każdy może z niego skorzystać, jednym przeciwwskazaniem jest ciąża.

Badania pantomograficzne i  cefalometryczne są całkowicie bezbolesne, a nasza pracownia radiologiczna dysponuje ich wynikami już po kilku minutach.