Masa płytkowa PRF (fibryna bogatopłytkowa)

Zdrowe dziąsła dzięki płytkom krwi pozyskanym z krwi Pacjenta

Od kilkudziesięciu lat prowadzone są wnikliwe badania na temat regeneracji tkanek miękkich. Procesy regeneracyjne tkanek i kości po zabiegach chirurgicznych często wiążą się z komplikacjami oraz zakażeniami, które bywają niebezpieczne dla Pacjenta. Stomatolodzy zmierzają więc głównie w kierunku przywrócenia prawidłowej bądź możliwie optymalnej budowy i funkcji zniszczonym, poprzez procesy zapalne, tkankom przyzębia. By to umożliwić, już ponad 100 lat temu opracowana została koncepcja preparatów płytkowych, które znajdują zastosowanie także w praktyce stomatologicznej.

Zawarte w osoczu krwi czynniki wzrostu stymulują rewaskularyzację (tworzenie naczyń krwionośnych), syntezę kolagenu i regenerację tkanki kostnej. Są one obecne w płytkach krwi i odgrywają zasadniczą rolę w różnicowaniu tkanki łącznej  i regeneracji kości. Mechanizm ten jest od wielu lat wykorzystywany w procesie leczenia zaawansowanej choroby przyzębia, w której doszło już do uszkodzenia przyczepu nabłonkowego, ozębnej, cementu korzeniowego oraz kości. Odtworzenie tych czterech elementów jest celem tzw. sterowanej regeneracji tkanek (GTR - Guided Tissue Regeneration), a użycie osocza bogatego w płytki krwi (platelet rich plasma – PRP) jest jedną ze sprawdzonych technik. Bogatopłytkową plazmę uzyskuje się poprzez odwirowanie kilku mililitrów krwi Pacjenta w specjalnej wirówce do frakcjonowania osocza. Tak uzyskaną masę można łączyć z preparatami kościozastępczymi takimi jak Bio-Oss. Największym atutem terapii PRP jest jej potencjał regeneracyjny – w leczeniu wykorzystywana jest własna krew Pacjenta, która usprawnia funkcjonowanie tkanek miękkich i kostnych.

Jak przebiega zabieg?

Z żyły Pacjenta pobierana jest krew, która następnie jest odwirowywana w specjalnej maszynie, dzięki czemu pozyskuje się z krwi fibrynę bogatopłytkową. Stomatolog wykorzystuje ten preparat do wspomożenia procesów odnowy tkanek Pacjenta. 

Zalety zastosowania PRF:

  • zmniejszenie stanu zapalnego tkanki 
  • zmniejszone prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji 
  • szybszy proces gojenia 
  • materiał autogenny - pozyskany z naszego organizmu
  • wzrost angiogenezy (proces tworzenia się nowych naczyń krwionośnych kluczowy dla funkcjonowania i regeneracji tkanek)
  • niskie koszty pozyskania 
  • procedura pozyskania jest szybka i prosta

Na podstawie naszych własnych obserwacji, możemy stwierdzić, że jest to bardzo skuteczna i bezpieczna metoda leczenia chorób przyzębia. Z powodzeniem skorzystało z niej wielu naszych Pacjentów.