5.01.2017 - NASZE MIASTO - DIASTEMA - ZOSTAWIAĆ CZY LIKWIDOWAĆ?